OnlineOlympiady.sk

Registrácia do súťaží

Dôležité upozornenie

Ak Vaša škola používa EduPage, registrovať sa môžete priamo vo Vašej školskej edupage stránke. Pozrite tento návod. Nie je potrebná registrácia v tomto formulári. Ak máte hocijaké problémy s EduPage registráciou, napíšte prosím na EduPage support, prípadne priamo na sutaze@asc.sk

Súťaž: