OnlineOlympiady.sk

Registrácia do súťaží

Dôležité upozornenie

Ak Vaša škola používa EduPage, registrovať sa môžete priamo vo Vašej školskej edupage stránke. Pozrite tento návod. Nie je potrebná registrácia v tomto formulári. Ak máte hocijaké problémy s EduPage registráciou, napíšte prosím na EduPage support, prípadne priamo na sutaze@asc.sk

Ak však edupage stránku nemáte, môžete svojich žiakov registrovať na tejto stránke. (Prípadne si EduPage stránku môžete vytvoriť zadarmo prostredníctvom programu aScAgenda, zjednodušíte si tým prihlasovanie žiakov do súťaže a získate možnosť jednoduchého informovania žiakov a rodičov.)

Súťaž:

Kategória: Kolo:

Nie je zvolená kategória ani kolo súťaže. Pravdepodobne práve nie je možná registrácia do súťaže.

Sú pripravené výsledky pre Vami registrovaných súťažiacich, ktorí sa online súťaže zúčastnili. Zadajte Váš email (registrátora) a systém Vám pošle výsledky: