OnlineOlympiady.sk

Registrácia do súťaží

Dôležité upozornenie

Ak Vaša škola používa EduPage, registrovať sa môžete priamo vo Vašej školskej edupage stránke. Pozrite tento návod. Nie je potrebná registrácia v tomto formulári. Ak máte hocijaké problémy s EduPage registráciou, napíšte prosím na EduPage support, prípadne priamo na sutaze@asc.sk

Ak však edupage stránku nemáte, môžete svojich žiakov registrovať na tejto stránke. (Prípadne si EduPage stránku môžete vytvoriť zadarmo prostredníctvom programu aScAgenda, zjednodušíte si tým prihlasovanie žiakov do súťaže a získate možnosť jednoduchého informovania žiakov a rodičov.)

Súťaž:

Kategória: Kolo:

Nie je zvolená kategória ani kolo súťaže. Pravdepodobne práve nie je možná registrácia do súťaže.